Homekoiratarkastus on nopea, pintoja rikkomaton ja kustannustehokas tapa kartoittaa onko home-epäilyssäsi aihetta!

Koirani on koulutettu ilmaisemaan 20 yleisintä homelajia ja sädesienet. Koira pystyy haistamaan myös kuivuneet homeet, joita ihmisen mittarit eivät havaitse. Kuivuneet homeet voivat olla terveysriski yhtä lailla mitä kosteat, aktiivisessa kasvunvaiheessa olevat kasvustot.

Homekoiratarkastuksen kulku:
Tarkastus alkaa sillä, että menen ensin kohteeseen sisälle ilman koiraa. Kyselen asiakkaalta mm. talon rakenteista ja ilmanvaihdosta. Haastattelun jälkeen kierrän talon läpi, siirtelen huonekaluja ja teen koirille tilaa liikkua seinien vierustoilla, sekä varmistan, ettei kohteessa ole mitään koirille vaarallista, kuten avoimia pistorasioita tai törröttäviä nauloja. Kierroksen jälkeen haen koiran sisälle. Kerron asiakkaalle ennen koiran työskentelyn aloittamista kyseisen koiran ilmaisutavan, jotta asiakas pystyy myös itse havainnoimaan koiran työskentelyä. Tarkastamme koiran kanssa kohteen järjestelmällisesti ja asiakas saa olla mukana seuraamassa tarkastusta. Tarpeen mukaan käytän kohteessa myös toista homekoiraa. Koirien työskentelyn jälkeen otan mahdollisista ilmaisukohdista valokuvat raporttia varten. Raportin kirjoitan noin viikon kuluessa tarkastuksesta. Toiminnan luonteesta johtuen palveluni on täysin luottamuksellista ja raportointi tapahtuu ainoastaan yritykseni ja asiakkaan valillä.

Homekoiratarkastus sisältää koiralla tehtävän kartoituksen sekä kirjallisen raportin.

 
  "Koirien käyttö perustuu koiran hyvään hajuaistiin. Homekoiran avulla tehdyn tarkastuksen tavoite on selvittää esiintyykö kiinteistössä kosteus- ja homevaurioon viittaavia mikrobiperäisiä hajuja ja paikallistaa hajujen esiintymiskohdat. Koira ilmaisee ainoastaan hajun olemassaolon. Koira voi myös tehdä ilmaisuja, jotka eivät ole varsinaisesti rakenteiden vaurioista johtuvia, mutta vaikuttavat sisäilman laatuun, kuten esimerkiksi alapohjan maaperästä johtuva haju."

(Kosteus- ja Hometalkoot,
Homekoiran Tilaajaohje, 2013
PDF-tiedosto)

Koiran hajuaisti:
Ihmisellä on vain noin 5 miljoonaa hajusolua, kun taas koiralla on niitä rodusta riippuen jopa 220 miljoonaa. Koira erottelee hajuja samalla tavoin kun ihminen erottelee värisävyjä. Tästä johtuen koira pystyy helposti haistamaan homeen esimerkiksi voimakkaiden hajusteiden alta.

Vertailtaessa ihmisen ja koiran hajusolujen lukumäärää, havaitaan, että koiran hajuaisti on 44 kertaa parempi kuin ihmisen. Koiran hajuaistin herkkyys on voihapon osalta 100 000-100 miljoonaa kertaa suurempi kuin ihmisellä. Todennäköisemmin suurin etu, minkä hajualueen suurentuminen aiheuttaa, on erottelukyvyn parantuminen.

Käytäntö on osoittanut, että koira voi löytää pienimpiäkin jälkiä määrätyistä hajuaineista ja että sen nenän haistamiskyky on ihmiseen verrattuna ylivertainen. Muutamilla roduilla on paremmat edellytykset hajuaistin osalta kuin toisilla. Perimä, älykkyys ja koulutus vaihtelevat jokaisella yksittäisellä koiralla. Tietenkin myös säännöllisellä harjoittelulla parannetaan sekä muistin työskentelykykyä että myös koiran nenän erottelukykyä. Koiran hajuaisti kehittyy sitä paremmaksi, mitä enemmän se sitä käyttää.

 

© Patricia Ahola


© Patricia Ahola